Novas

Cursos básicos de protección civil

Sen definir

Desde o día 28 de novembro ata o 15 de xaneiro de 2014 está aberto o prazo de inscrición nos cursos básicos de protección civil para o primeiro semestre do ano 2014.

Tarxeta de identidade.

Sen definir

Antes do 15 de maio terá que pasar pola oficina de prot.civil e levar consigo unha foto tipo carnet e firmar a tarxeta de voluntario, senón causaría baixa automática no servicio de protección civil da Xunta de Galicia.

CURSOS IMPARTIDOS POLA AGASP

Sen definir

1- CURSO SOBRE APOIO PSICOLÓXICO BÁSICO E MANEXO DO ESTRÉS NOS
INTERVENIENTES EN SITUACIÓNS CRITICA, DE EMERXENCIAS OU CATÁSTROFE.

2- CURSO SOBRE UNHA FERRAMENTA INFORMÁTICA DE ANALISE DO RISCO QUÍMICO
(FARQ- AXEGA)

PROPOSTA FORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA VOLUNTARIOS

Sen definir

ANO 2013, IMPARTIDOS POLA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA ( AGASP)

PROPOSTA FORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA VOLUNTARIOS

Sen definir

ANO 2012, IMPARTIDOS POLA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP)