Cursos de Salvamento e Socorrismo Acuático

Sen definir

A formación teórico- práctica realizarase no Centro de Formación de Cruz Vermella na cidade de A Coruña e as prácticas profesionais non laborais, en praias de concellos da provincia.

Primeiro desenvolverase a formación en espazos naturais con data de inicio prevista para mediados de febreiro e logo da tempada de praias, previsiblemente a finais de setembro, desenvolverase a formación en instalacións acuáticas.

As persoas que queiran inscribirse neles deberán:

- Ter 18 anos.

- Estar inscritas na Oficina de Emprego e coa tarxeta de demandante de traballo vixente.

- Estar empadroada no Concello.

- Ter os títulos ou certificados necesarios para cursar a formación correspondente ao certificado de profesionalidade de nivel 2.

- Certificado médico ou informe de saúde emitido por facultativo que informe da capacidade físico-psíquica para o desempeño da actividade.

O prazo de inscrición será ata o próximo venres, 5 de febreiro, ás 13:00 horas, no Departamento de Emprego e Desenvolvemento Local.