AXUDA ECONÓMICA PARA O PAGO DE PARTE DA FACTURA ELECTRICA A TRAVES DO TICKET ELECTRICO SOCIAL DE GALICIA