Obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Sen definir