Aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.