Curso 2010/2011

1.900 USUARIOS
 


PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Escolas deportivas municipais:

De 6 a 14 anos

Xadrez, baloncesto, tenis de mesa, fútbol sala, baile de salón e aeróbic

De 4 a 14 anos

Judo, patinaxe, gimnasia rítmica

Adultos e terceira idade

Baile de salón, Body tonic, gimnasia de mantemento, gimnasia terapeútica, natación terapeútica
 


PISCINA MUNICIPAL

Natación bebés
Natación escolar
Cursos adultos
Cursos bebés
Cursos terapeútica


XIMNASIO - SAUNA

 


ALUGUER

Pabellón polideportivo

- Solicitude no modelo oficial (rexistro do Concello)

- Ingresar a taxa correspondente (autoliquidación)

Entrenamentos equipos federados (?/h)
- Inscritos no Concello: 1,50 ?
- Non inscritos no Concello: 3 ?

Entrenamentos equipos non federados, asociacións e clubes (?/h)
- Inscritos no Concello: 6 ?
- Non inscritos no Concello: 9 ?

Bono mensual reducción do 25%
- Inscritos no Concello: 4,50 ?
- Non inscritos no Concello: 6,75 ?

Bono anual
- Inscritos no Concello: 3,90 ?
- Non inscritos no Concello: 5,85 ?

Campo de fútbol As Redondas - Herba artificial

Para acceder a esta instalación é imprescindible:

- Presentar solicitude no rexistro xeral do Concello

- Ingresar o improte da taxa, no caso que proceda, mediante autoliquidación

1- Equipos federados ou non, clubes e asociacións EMPADROADOS no Concello, terán coste CERO, sempre e cando se axusten ás obligacións estipuladas na Ordenanza reguladora da instalación

2- Equipos federados ou non, clubes e asociacións NON EMPADROADOS no Concello:
- Adestramentos: 30 ? (max. 2h)
- Competicións: 30 ? (max 2h)
- Marathóns: 15?/h

Modelo de Solicitude

Galego