Contratación

CONTRATACIÓN 4 PEÓNS LIMPEZA VIARIA (PEL CONCELLOS - 2023)

Programa de Integración Laboral (PEL CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2023, subvencionado pola Deputación da Coruña.

Undefined

Contratación laboral temporal a xornada parcial de seis peóns para a limpeza de praias.

Número de postos de traballo: 6

Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial: 25 horas semanais

Nivel de titulación mínimo esixido: Sen requisito de titulación

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Funcións: Limpeza e mantenimento de praias marítimas, e vías públicas, camiños, roteiros, espazos libres, sistemas locais lindantes. Calquera outra que lle sexa encomendada relacionada co posto.

Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL 2023).

Programa de Integración Laboral (PEL 2023) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2023, subvencionado pola Deputación da Coruña..
Undefined

SELECCIÓN 2 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Consurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 24-04-2023

Undefined