Contratación

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal.

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Sen definir

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2017 (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia, anualidade 2017, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Sen definir

SELECCIÓN EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, DE UN (1) POSTO DE TRABALLO DE “CONSERXE CENTRO MÉDICO”

Número de postos: 1

Sistema de provisión: Concurso-oposición

Clase: Persoal laboral temporal

Nivel mínimo de titulación esixido: Graduado escolar ou equivalente

Denominación do posto: Conserxe centro médico

Sen definir

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DEPUTACION 2016

Número de prazas que se convocan:
9
Sen definir

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.

TRAMITACIÓN:

Sen definir

Páxinas