Cadro de Persoal

Traballadores

Traballadora social
Margarita Mª Docanto Alonso

Educadora familiar
Cristina Mª Morandeira Muiño

Auxiliares do servizo de axuda no fogar
Esther Facal Trigo
Ana Belén Fernández Rial
Ana Mª Pazos Pardiñas

Responsable do Centro de Maiores
Mª Carmen Domínguez Varela

Galego