Cadro de Persoal

Traballadores

Traballador/a social
Diana Rodríguez Rama

Educadora familiar
Cristina Mª Morandeira Muiño

Responsable do Centro de Maiores
Mª Carmen Domínguez Varela

Galego