Cadro de Persoal

Traballadores

Concelleira de Cultura e Deportes
Sheila Recarey Varela

Monitora de aerobic
Isabel Tasende Pombo

Monitor de fútbol
José Manuel 

Monitor de baloncesto
Mª del Mar Vidarte Monterroso

Monitora de baile
Patricia Fariña Formigo

Monitor de judo
Diego

Monitor de xadrez 
Paco Abella

Galego