Cadro de Persoal

Concelleira de Cultura e Deportes
Sheila Recarey Varela

Asesor Cultural
José María Varela Martínez

Técnico de Cultura e responsable OMIX
Martín Martínez Rioboo

Guía Turístico e Pedagóxico
Ángel Eiroa Pose

Monitora de teatro
Silvia Losada Crende


Email: cultura.deportes@cabana.gal

Galego