Áreas de Actuación

As áreas de actuación dos servizos socias de atención primaria defínense en función dos sectores de poboación e das problemáticas diferenciadas que se abordan en cada unha delas, sendo o seu carácter aberto a novos problemas sociais. 

Estas áreas son:
- comunidade
- familia, infancia e xuventude
- persoas con discapacidade
- maiores
- muller
- drogodependencias e alcoholismo
- emigrantes retornados e inmigrantes

Galego